I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Wolontariat szkolnyW I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie działa Szkolne Koło Wolontariatu.
Głównym jego celem jest zachęcanie szkolnej społeczności do podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy w szkole, w lokalnym środowisku, w akcjach ogólnopolskich a przez to kształtowanie postaw prospołecznych.
Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest pedagog szkolny Marzena Sobczyńska Szkolna Rada Wolontariatu:
  • Lider - Julia Sztorc z II b
  • Radni - Faustyna Martyna i Zuzanna Biernacka z II c, Paulina Walkowska i Patrycja Żołędowska z I d
  • Logo Szkolnego Koła Wolontariatu: Mikołaj Napiórkowski z klasy I b
Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:
  • wychowawców klas wraz z ich uczniami
  • nauczycieli, wychowawców internatu i innych pracowników szkoły
  • rodziców uczniów
Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania reguluje Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

Zapraszamy chętnych wolontariuszy do pracy i czekamy na propozycje działań!

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.