I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kalendarium Roku Szkolnego 2017/2018


WRZESIEŃ
 • 3.09.2018r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 • 12.09.2018r. - zebranie rodziców uczniów klas I
 • 13.09.2018r. - zebrania rodziców uczniów klas II i III
 • 24.09.2018r. - upamiętnienie rocznicy urodzin patrona szkoły C.K. Norwida

PAŹDZIERNIK
 • 5.10.2018r. - uroczystość ślubowania klas I.
 • 12.10.2018r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 26.10.2018r. - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

LISTOPAD
 • 5-9.11.2018 - szkolne wydarzenia upamiętniające 100-lecie niepodległej Polski
 • 15.11.2018r. - zebrania rodziców - dzień otwarty

GRUDZIEŃ
 • 19.12.2018r. - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 22-31.12.2018r. - zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ
 • 9.01.2019r. - zebrania z rodzicami - informacja na temat klasyfikacji śródrocznej
 • 12.01.2019r. - bal studniówkowy
 • 28.01-8.02.2019r. - ferie zimowe

MARZEC
 • 20.03.2019r. - zebranie rodziców - dzień otwarty

KWIECIEŃ
 • 8.04.2019r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen końcowych uczniom klas III
 • do 9.04.2019r. - powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • do 11.04.2019r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 12.04.2019r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 15.04.2019r. - ostateczny termin wystawienia ocen końcowych uczniom klas III
 • 18-23.04.2019r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 26.04.2019r. - zakończenie roku szkolnego klas III

MAJ
 • 6.05.2019r. - początek pisemnych egzaminów maturalnych
 • 23.05.2019r. - zebranie rodziców - dzień otwarty

CZERWIEC
 • 7.06.2019r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych
 • do 10.06.2019r. - powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • do 12.06.2019r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 13.06.2019r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 14.06.2019r. - ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
 • 19.06.2019r. - Licealia
 • 21.06.2019r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 2 listopada 2018r.
 • 29, 30 kwietnia 2019r.
 • 2 maja 2019r.
 • 6, 7, 8 maja 2019r. (egzamin maturalny)
 • rekolekcje wielkopostne (3 dni)
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.